Home ธุรกิจ หุ้น GFPT ทำอะไร – ธุรกิจไก่ครบวงจร

หุ้น GFPT ทำอะไร – ธุรกิจไก่ครบวงจร

by admin
หุ้น GFPT ทำอะไร - วิเคราะห์หุ้น GFPT - หุ้น GFPT วิเคราะห์ - หุ้น GFPT น่าซื้อไหม

หุ้น GFPT ทำอะไร by Stock Minute
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) – [อัพเดท 22/07/20]

แน่นอนวาถ้าพูดถึงกลุ่มอาหาร นักลงทุนคงรู้จัก CPF ทุกคน แต่ในกลุ่มอาหารเองนั้น ก็มีธุรกิจที่เป็นเพชรเม็ดงามอีกธุรกิจนึงที่ทำธุรกิจคล้ายๆ CPF ในการผลิตและจำหน่ายไก่ บริษัทนั้นคือ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (GFPT) ครับ

GFPT ทำธุรกิจอะไรบ้าง? มาฟังกันครับ ….

GFPT เป้นบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ตั้วแต่อาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่

รายได้-กำไร ของ GFPT เป็นยังไง?

ปี 2560
GFPT มีรายได้ 17,518 ล้านบาท, กำไร 1,748 ล้านบาท 
ปี 2561
GFPT มีรายได้ 17,015 ล้านบาท, กำไร 1,037 ล้านบาท
ปี 2562
GFPT มีรายได้ 17,395 ล้านบาท, กำไร 1,195 ล้านบาท 
ปี 2563 ไตรมาสแรก
GFPT มีรายได้ 3,898 ล้านบาท, กำไร 324 ล้านบาท
มีมูลค่าตลาดปัจจุบัน (กรกฎาคม 2563) อยู่ที่ 16,048 ล้านบาท

GFPT ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524
มีพนักงานในกลุ่มบริษัท 13,000
มีโรงงานที่เดียวตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ
และมีฟาร์มไก่อีกมากมายหลายที่เช่นชลบุรี

ผลิตภัณฑ์หลักของ GFPT ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก และผลพลอยได้จากการชำแหละไก่

GFPT มีบริษัทย่อย 5 บริษัทได้แก่ (ถือหุ้นกว่า 98% ทุกบริษัท)

 1. บริษัท กรุงไทย อาหาร (KT)
  – จำหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT, บริษัท FKT, และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป
 2. บริษัท จีพีบรีดดิ้ง (GP)
  – ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท FKT และผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทั่วไป
 3. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย (FKT)
  – ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อจากบริษัท GP เพื่อนำมาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อและจำหน่ายให้กับบริษัท MKS ทั้งหมด
  – ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท FKT นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเลี้ยงเอาไข่และขายให้ บริษัท KT และผู้เลี้ยงอิสระทั่วไป
 4. บริษัท เอม เค เอส ฟาร์ม (MKS)
  – ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โดยรับซื้อลูกไก่เนื้อจาก FKT นำมาเลี้ยงจนอายุครบ 41 ถึง 43 วันและขายให้กับบริษัท GFPT และ บริษัท GF (บริษัท ร่วมทุน)
  – บริษัท MKS มีกำลังการผลิตไก่เนื้อรวม 103 ล้านตัวต่อปี
 5. บริษัท จีเอฟ ฟู้ดส์ (GFF)
  – ผลิคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก ไก่ยอ (ภายใต้แบรนด์ “จีเอฟ ฟูตส์”)
  – GFF มีกำกังการผลิตรวม 37,800 ตันต่อปี

นอกจากบริษัทย่อยแล้ว GFPT ยังมีบรษัทลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น ได้แก่
1. บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 49% ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งเพือส่งออกต่าางประเททศและส่งให้ McDonalds ทั้งในประเทศและต่าางประเทศอีกด้วย
2. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) ซึ่งชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่

รายได้ของ GFPT และประเภทสินค้าที่จำหน่ายสามารถแยกได้ตามรูปด้านล่าง
โดยมีนายได้จากในประเทศอยู่ที่ราวๆ 76%

รายได้ในแต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีทที และบริษัทย่อยในปี 2562 สามารถแบ่งได้ตามนี้

ชำแหละไก่และแปรรูป 46.7%
อาหารสัตว์ 18.8% (รายได้มากที่สุดจากอาหารสัตว์คืออาหารปลา)
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจำหน่ายลูกไก่ 30.2%
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 4.3%

ในภาพของตลาดเนื้อไก่เอง
ปริมาณการส่งออกไก่ของประเทศไทยก็มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากปี 2561
ความต้องการในประเทศเองก็เติบโตสูงขึ้นราวๆ 4.75% จากปี 2561

ในภาพการส่งออก ตลาดไก่ในไทยได้ส่งออกไปให้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับสูงสุดโดยอยู่ที่ประมาณ 45% ของการส่งออกรวม
รองลงมาเป็น สหภาพยุโรปซึ่งอยู่ราวๆ 33% ของการส่งออกรวม

ปัจจัยที่ต้องคอยติดตามใน GFPT หลักๆแล้วคือความต้องการในประเทศ (แม้จะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ก็ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องทุกปี)

และต้องคอยติดตามว่า ความต้องการซื้อในต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นยังไง

เช่น ในเร็วๆนี้ ประเทศจีนเองก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าากลุ่มอาหารส่งออกไก่จะได้รับอาณิสงค์บ้างเนื่องจาากการผลิตในจีนเติบโตไม่ทันเท่าความต้องการ

คล้ายๆกัน นักลงทุนเองก็ต้องคอยจับตามองนโยบายต่างประเทศเช่นการเพิ่มหรือลดโควต้าในการนำเข้าไก่จากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบทางตรงกับธุรกิจในกลุ่มนี้

———-

Website: Stockminute.co
Facebook: www.facebook.com/stockminute.th
Blockdit: Stockminute
Instagram: Stockminute.th

———-

related posts