Home VI (วีไอ หรือ Value Investor)

VI (วีไอ หรือ Value Investor)

by admin

นักลงทุนเน้นคุณค่า (วิเคราะห์งบแบบละเอียด ดูการเติบโตของบริษัทและเข้าใจในมุมลึกของบริษัท) เน้นถือยาวเปนปีๆ ไม่สนใจว่าตลาดจะส่งผลกับหุ้นมากน้อยแค่ไหน การที่ราคาหุ้นนั้นลงแรงๆตามตลาดมักถูกใจ VI ให้เป็นจังหวะได้ซื้อเพ่ิม

Leave a Comment