Home Turn around

Turn around

by admin

การที่ราคาหุ้นลงมาเยอะและพื้นฐานาย่ำแย่กลับมาดีขึ้นและราคากลับมาเป็นขาขึ้น

Leave a Comment