Home เจ้า/เจ้ามือ

เจ้า/เจ้ามือ

by admin

นักลงทุนรายใหญ่ที่ซื้อขายและส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงมาก และสามารถกำหนดราคาหรือปั่นราคาได้ในระดับหนึ่ง

Leave a Comment