Home ลิ่ง/ซีลลิ่ง

ลิ่ง/ซีลลิ่ง

by admin

หุ้นวิ่งไปถึงราคา ceiling หรือราคาที่สามารถขึ้นสูงสุดในวันนั้น (15% จากราคาปิดก่อนหน้า)

Leave a Comment