Home ลาก

ลาก

by admin

ตรงข้ามกับทุบ เจ้าไล่ซื้อหุ้นไล่ราคาาทำให้ราาคาาพุ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะในจำนวนที่มากๆทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะ

Leave a Comment